Prosimy o dokonywanie wpłat za wpisowe

W związku z tym, że zapadła decyzja o rozegraniu czternastego sezonu Stalex Ligi, prosimy zespoły o dokonywanie wpłat wpisowego w wysokości 999 złotych brutto. Wpłaty należy uiszczać na następujący rachunek:

Vistula-Park Świecie, ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie

Bank PKO 84 1020 5040 0000 6102 0212 1739 z dopiskiem „Wpisowe Stalex Liga”. Opłaty można wnosić również w gotówce w sekretariacie Hali od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Prosimy o przesyłanie informacji, jakie dane mają być zawarte na fakturach na adres mailowy: sekretariat@vistulapark.pl.